การหลีกเลี่ยงจากอบายมุขทำให้สุขภาพดีทางอ้อม

สุขภาพดีสร้างได้

สุขภาพดีสร้างได้

สมัยก่อนท่านอาจจะชอบการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่แต่เมื่อท่านมีคนที่รัก อย่างเช่นลูก, ภรรยา ท่านจะต้องการให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวเพื่อพวกเขาหรือไม่ ลองคิดดูว่าการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ท่านอาจจะคนที่รักก่อนวัยอันควรก็เป็นได้ ดังนั้นเราต้องดูให้ดีๆ ว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้าง

เรื่องของศีล 5 หรือที่บอกว่าสุราเมรยมัฌปมา บอกได้เลยว่าเป็นศีลข้อที่สำคัญที่คนเราควรจะคำนึงถึง และลองคิดดูว่าหากท่านไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ ก็เป็นตัวช่วยทางอ้อมให้สุขภาพดีสร้างได้เช่นกัน

การที่ท่านอยากจะดูแลคนที่เรารักด้วยการอยู่ไปนานๆ สักอายุ 70-80 ปี เป็นอย่างน้อย หมายความว่าท่านก็ต้องมีจิตใตที่เอื้อเฟื้ออารี และคิดว่าเมื่อไหร่เราจะเติบโตก้าวหน้าไปกับงานที่ทำ การหลีกเลี่ยงจากอบายมุขเป็นสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องกระทำเชื่อว่า คนเราทำดีได้ดี แต่ว่าสาเหตุที่ยังไม่สะดวกสบายอยู่อาจเป็นเพราะกรรมเก่าของเราก็ได้

ดังนั้นเราต้องพยายามทำตัวให้ดี การทำอาหาร การประกอบอาหารเราต้องมีการทำอาหารที่ปรุงถูกสุขลักษณะ และเป็นอาหารที่ครบ 5 หมู่ตามหลักของสุขศึกษา มีอะไรบ้างก็คือ โปรตีน,คาร์โบไฮเดรต,ไขมัน,เกลือแร่) และสุดท้ายวิตามิน บางคนอาจจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือน้ำ

น้ำเปล่าหรือว่าน้ำบริสุทธิ์ นี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งคนที่ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆ จะช่วยให้มีสุขภาพดีสร้างได้ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้